آموزش 0 تا 100 نقشه کشی معماری

برخی منابع خبر از هک شدن روزانه ۳۰.۰۰۰ وبسایت می‌دهند! حملات اسپم، دریافت اطلاعات کاربران، تغییر و از کارانداختن سایت‌ها دائما درحال رخ دادن است.

نقشه کش های ساختمان را به نوعی می توان دستیار معماران دانست. نقشه کش ها طرح های مهندسین معمار را ترسیم می کنند و طرح اولیه مهندس را به مرحله اجرا نزدیک تر می کنند. همکاری در همه زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص وظیفه نقشه کش است.

آموزش 0 تا 100 نقشه کشی معماری

برخی منابع خبر از هک شدن روزانه ۳۰.۰۰۰ وبسایت می‌دهند! حملات اسپم، دریافت اطلاعات کاربران، تغییر و از کارانداختن سایت‌ها دائما درحال رخ دادن است.